các màu đá hợp với tuổi ất mùi 1955

Lựa chọn trang sức phong thủy tuổi nữ Ất Mùi 1955

Người nữ sinh năm này có cung Càn, quái số 6 sao Lục Bạch, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây). Người nữ sinh năm Ất Mùi 1955 có bản mệnh thuộc mạng Kim nên dùng các loại đá theo thứ tự ưu tiên sau: Ưu tiên 1:

Lựa chọn trang sức phong thủy tuổi nam Ất Mùi 1955

Người nam sinh năm này có cung Ly, quái số 9 sao Cửu Tử, Đông tứ mệnh (hợp với hướng Chánh Bắc, Chánh Đông, Chánh Nam, Đông Nam). Người nam sinh năm Ất Mùi 1955 có bản mệnh thuộc mạng Hỏa nên dùng các loại đá theo thứ tự ưu tiên sau: Ưu tiên 1: