Hướng Nhà Tốt Nam Ất Mùi

Xem hướng nhà hợp phong thủy tuổi nam Ất Mùi 1955

Gia chủ thuộc Đông tứ trạch, nên hợp với các hướng thuộc Đông tứ trạch, không hợp với các hướng thuộc Tây tứ trạch Bản mệnh: Ất Mùi – Sa trung kim (Vàng trong cát) Quẻ trạch: Ly (Đông tứ trạch)   Hướng nhà Hướng tốt (Đông tứ trạch) Hướng xấu (Tây tứ trạch) Bắc