Màu Sắc Tuổi Nữ Ất Mùi

Màu xe hợp phong thủy với nữ Ất Mùi 1955

Vậy nữ tuổi Ất Mùi hành Kim đi xe màu gì thì hợp, để không bị tai nạn và dễ làm ăn? – Năm sinh dương lịch: 1955 – Năm sinh âm lịch: Ất Mùi – Mạng: Nữ – Mệnh cung Càn – thuộc hành Kim – Mệnh Kim Các nhà Phong thủy học cho

Màu sắc hợp phong thủy với nam Ất Mùi 1955

Vậy nam tuổi Ất Mùi hành Hỏa hợp với màu gì, để tăng cường yếu tố thuận lợi và hạn chế yếu tố bất lợi từ điều kiện bên ngoài môi trường tác động vào. – Năm sinh dương lịch: 1955 – Năm sinh âm lịch: Ất Mùi – Mạng: Nam – Mệnh cung Ly

Lựa chọn trang sức phong thủy tuổi nữ Ất Mùi 1955

Người nữ sinh năm này có cung Càn, quái số 6 sao Lục Bạch, Tây tứ mệnh (hợp với hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam, Chánh Tây). Người nữ sinh năm Ất Mùi 1955 có bản mệnh thuộc mạng Kim nên dùng các loại đá theo thứ tự ưu tiên sau: Ưu tiên 1: