Hướng Nhà Tốt Nữ Ất Mùi

Xem hướng nhà hợp phong thủy tuổi nữ Ất Mùi 1955

Gia chủ thuộc Tây tứ trạch, nên hợp với các hướng thuộc Tây tứ trạch, không hợp với các hướng thuộc Đông tứ trạch Bản mệnh: Ất Mùi – Sa trung kim (Vàng trong cát) Quẻ trạch: Càn (Tây tứ trạch) Hướng nhà Hướng tốt (Tây tứ trạch) Hướng xấu (Đông tứ trạch) Tây nam