xem tuổi xây nhà 2020 cho nam tuổi Ất Mùi

Xem tuổi làm nhà 2020 theo phong thủy tuổi nam Ất Mùi 1955

Năm 2020 gia chủ 66 tuổi (tuổi âm), thuộc Tam Địa Sát: Tuổi này làm nhà là phạm, gia chủ sẽ mắc bệnh tật (Tam sát nhơn do giai đắc mệnh). Nhiều người cho rằng việc xem tuổi làm nhà hợp phong thủy sẽ mang lại nhiều vượng khí tài lộc cho ngôi nhà trong