nam tuổi ất mùi 1955 hợp với màu đá nào

Lựa chọn trang sức phong thủy tuổi nam Ất Mùi 1955

Người nam sinh năm này có cung Ly, quái số 9 sao Cửu Tử, Đông tứ mệnh (hợp với hướng Chánh Bắc, Chánh Đông, Chánh Nam, Đông Nam). Người nam sinh năm Ất Mùi 1955 có bản mệnh thuộc mạng Hỏa nên dùng các loại đá theo thứ tự ưu tiên sau: Ưu tiên 1: